XÃ THÁI NIÊN SƠ KẾT 10 THÁNG XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO VÀ PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

    Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới xã Thái Niên tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao 10 tháng đầu năm và phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

     Đến dự có đại diện Ban quản lý kinh tế tỉnh Lào Cai. Các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị phụ trách xã trong chương trình xây dựng NTM của huyện.

    Trong 10 tháng đầu năm, Cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM với tinh thần nghiêm túc quyết liệt và quyết tâm cao; công tác tuyên truyền được tổ chức triển khai sâu rộng trong nhân dân, từ đó làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong xây dựng NTM, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong thực hiện xây dựng NTM; khẳng định được vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc hiến công, hiến đất, cây cối hoa mầu, kinh phí góp phần thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã; đặc biệt, trong xây dựng NTM đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong toàn xã; tạo được sự đồng thuận thống nhất cao của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

    Đối với kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, qua rà soát đến hết tháng 10 năm 2023 xã đã đạt 6/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Nhà ở dân cư; Thu nhập và tiêu chí Hành chính công. Đến nay, trên địa bàn xã có 7 thôn đạt thôn nông thôn mới và 02 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

    Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 là gần 7 tỷ đồng, trong đó: Vốn Ngân sách trung ương là hơn 3,8 tỷ đồng;  Ngân sách huyện, xã là gần 900 triệu đồng; Huy động đóng góp là trên 2 tỷ đồng.

    Nhân dịp này xã đã phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2023 được tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Trong đó công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam ủng hộ 150 triệu đồng. Công ty TNHH MTV tổng hợp Thiên Hà  ủng hộ 30 triệu đồng. Ngoài ra là sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, các thôn tham gia ủng hộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thanh Nga - Duy Phong - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang