XÃ XUÂN QUANG LÀM ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 22/11/2023, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai chọn làm đại hội điểm để chỉ đạo các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự đại hội còn có đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng và Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Xuân Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn của huyện Bảo Thắng và trên 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân xã Xuân Quang.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quang đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì 9 cuộc giám sát, các tổ chức thành viên thực hiện 20 cuộc giám sát. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 16 cuộc. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên vận động Nhân dân làm 53 km đường hoa, 97 km đường điện thắp sáng và đường cờ; mở rộng đường giao thông nông thôn từ 4 m - 6 m được 8 tuyến, tổng chiều dài là 13,1 km (trong đó: Nhân dân hiến đất, hoa màu, công trình trên đất trị giá 32 tỷ đồng, ủng hộ hàng chục nghìn ngày công, trị giá 6,5 tỷ đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền 203 triệu đồng. Qua thống kê bình xét hằng năm, xã Xuân Quang có tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 100%; 92% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được nhận Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu trên 92% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trở lên; 100% thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa. Mỗi năm, MTTQ xã tổ chức giám sát ít nhất 2 cuộc; 100% cán bộ Mặt trận xã, trưởng ban công tác Mặt trận được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 100% Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, đại hội đã hiệp thương cử ra 43 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quang nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng lần thứ XXVII.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quang nhiệm kỳ mới đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử 3 vị vào Ban Thường trực, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên thường trực. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, xã Xuân Quang đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Xuân Quang, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thanh Nga- Khánh Linh - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang