XUÂN QUANG: TỰ HÀO CHẶNG ĐƯỜNG 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc xã Xuân Quang. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ xã Xuân Quang luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tiên phong trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhìn lại quá trình lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng ngay sau năm 1945, phong trào cách mạng huyện ở Bảo Thắng nói chung, xã Xuân Quang nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhân dân các dân tộc xã Xuân Quang được tuyên truyền, giác ngộ đã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua thực tiễn hoạt động cách mạng nhiều quần chúng ưu tú là còn em của Nhân dân xã nhà đã vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN, phong trào cách mạng ở địa phương từng bước phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ ngày 20/5/1953 địa giới hành chính xã Xuân Quang được tách thành 3 xã là: Xuân Quang, Phố Lu, và Quang Trung (xã Trì Quang ngày nay). Cùng thời điểm ngày 20/5/1953, chi bộ Đảng xã Xuân Quang cũng được thành lập với 3 đảng viên do đồng chí Nguyễn Vĩnh Cường làm bí thư; các đồng chí Bàn Văn Nghiệp, Chủ tịch ủy ban hành chính, Vàng Văn Rèn xã đội trưởng là ủy viên. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của xã Xuân Quang dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng.

Ngay sau khi thành lập, chi bộ Đảng xã Xuân Quang (tiền thân của Đảng bộ xã sau này) đã bắt tay ngay vào củng cố xây dựng lực lượng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp Nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tăng gia, sản xuất huy động sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến. Thế hệ đảng viên đầu tiên đã thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tích cực giác ngộ, vận động quần chúng một lòng theo Đảng, hăng hái xung phong cùng đồng bào cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Ngay sau ngày non sông thống nhất, với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đảng viên và nhân dân trong xã nỗ lực xây dựng kinh tế mới, thi đua lao động vượt mức kế hoạch bằng những dấu ấn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của KT - XH.

Bước vào thời kỳ bảo vệ và xây dựng tổ quốc, đặc biệt sau hơn 30 thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Bảo Bảo Thắng, Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Quang đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Quang đã tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng.  

Từ một Chi bộ đầu tiên với 3 đảng viên,  đến nay, Đảng bộ xã Xuân Quang đã có 418 đảng viên, sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc. MTTQ và các đoàn thể xã hội được thành lập đến từng thôn, xóm xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, nơi tập hợp đoàn kết, gửi gắm niềm tin của đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Trải qua 13 kỳ đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ đều đề ra được những nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của xã, đưa Xuân Quang đi lên và ngày một phát triển vững chắc.

Hoạt động của Đảng bộ xã ở mỗi thời kỳ thường xuyên được đổi mới cả về nội dung và phương thức lãnh đạo. Ban hành được Nghị quyết sát đúng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra cho từng giai đoạn, xứng đáng là nền tảng tư tưởng dẫn dắt phong trào địa phương phát triển lớn mạnh không ngừng.

Trong phong trào phát triển kinh tế, từ sau ngày giải phóng đất nước, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, Xuân Quang luôn là địa phương đi đầu trong phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Hoạt động hiệu quả của các HTX đã góp phần sản xuất ra của cải cho xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp thời kỳ này đã mang đến nét riêng có của kinh tế nông nghiệp đó là chè; mía đường; dong riềng, đúc gang, Xuân Quang, điển hình là các HTX Tân Lân, Xuân Tiến....đây là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng HTX phát triển có năng suất chất lượng cao.

Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với khả năng nhậy bén, tinh thần dám nghĩ, dám làm của nhân dân, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân chủ động, tích cực trong đổi mới mô hình sản xuất kinh tế. Tập trung phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng; đẩy mạnh hoạt động giao thương hàng hóa bao tiêu sản phẩm nông nghiệp kết hợp với phát triển dịch vụ thương mại, cơ khí tạo nhiều việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Đến nay Xuân Quang luôn được biết đến là địa phương dẫn đầu toàn huyện trong sản xuất nông nghiệp. Xã đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh với trên 67 ha Na; gần 26 ha đào cảnh; 72 ha cây có múi; Toàn xã hiện có 38 mô hình trang trại tổng hợp; 425 Hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Hiện, Xuân Quang đã có 2 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP gồm mật ong núi đá và rượu nếp cái hoa vàng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,27 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 118 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5% hộ khá giầu đạt 38%. Xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đến nay toàn xã có 18/19 thôn kiểu mẫu.

Kinh tế phát triển sôi động, Xuân Quang có điều kiện để đầu tư xây dựng nông thôn mới.  Dấu ấn tạo nên thành công của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Quang trong suốt chặng đường 70 năm qua  đó chính là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nên đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sau 13 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Xuân Quang đã huy động được gần 50 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, trong đó có 560 hộ dân hiến hơn 180 nghìn m2 đất, và chặt cây cối, hoa màu trên đất  trị giá 12 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân còn đóng góp 160 nghìn ngày công lao động, quy ra tiền 32 tỷ đồng. Đã làm mới và mở rộng được gần 60 km đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác. Riêng từ năm 2022 đến nay  toàn xã đã  mở rộng được gần 10 km đường từ 4m lên 6m, góp phần thuận tiện cho việc đi lại giao thương buôn bán của nhân dân địa phương.

 Có được kết quả trên, Ðảng bộ xã luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Những chủ trương mới, hay việc nào khó, Ðảng ủy đều đưa ra thảo luận, bàn bạc, khi đã thống nhất thì giao cho cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Nhiều bí thư chi bộ trở thành những tấm gương sáng về trách nhiệm nêu gương, giỏi vận động, tập hợp quần chúng và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt hưởng ứng khẩu hiệu “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa” do huyện và xã phát động, người dân  trong xã đã sẵn sàng đóng góp ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để xây dựng trên 83 km đường điện với  hơn 80 cột đèn chiếu sáng dọc tuyến Quốc lộ 70. Đối với các tuyến đường thôn được Nhân dân trồng hoa, hàng rào cây xanh với tổng số gần 50 km, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn trở nên sáng-xanh-sạch-đẹp và từng bước hướng đến xây dựng “xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”.

Về Xuân Quang, ấn tượng nhất đó là thôn Nậm Dù, đây là một trong những thôn đi đầu trong xây dựng tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” dài 4,8 km bằng hình thức xã hội hóa 100%. Đến nay, trên 98% đường trong thôn đã có điện sáng ban đêm. Đường bê tông về thôn chạy dài tới tận ngõ xóm, dẫn vào nhà ở của người dân được vệ sinh sạch sẽ. Bên cạnh đó là những ngôi biệt thự nhà vườn hai đến ba tầng, thấp thoáng trong mênh mang sắc xanh của cây ăn quả các loại. Hầu hết là nhà vườn của các gia đình ở đây rất quy củ, nhà nào nhà nấy ngoài công trình kiến trúc nhà ở, các công trình phụ, thì sân vườn được trang trí rất hợp lý giữa màu xanh bạt ngàn của các loại cây xanh, cây ăn trái. Chính vì thế, nơi đây có nhiều gia đình đã được công nhận và gắn biển mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Ðến Xuân Quang hôm nay, minh chứng rõ rệt nhất cho "ý Ðảng, lòng dân" là hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, dân trí và văn hóa phát triển, an ninh trật tự bảo đảm, môi trường sống trong lành. Xuân Quang hiện là xã có thu nhập đầu người cao nhất huyện (hơn 69 triệu đồng/người/năm), và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 4%). Hiện xã có 18/19 thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được bảo đảm. ANCT, trật tự ATXTXH được giữ vững.

Có thể khẳng định rằng, trong 7 thập niên trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, thách thức, cũng như khi thuận lợi, dòng chảy xuyên suốt trong tư duy và hành động của các thế hệ lãnh đạo xã Xuân Quang qua các thời kỳ là sự chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước, mở đường cho sự phát triển, hướng tới một Xuân Quang ngày càng phát triển, nơi " Đảng mạnh, dân giàu".

70 năm – hơn ½ thế kỷ, với những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Quang vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Xuân Quang phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Xuân Quang, đó là cả một chặng đường ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Với ý chí, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên; không tự thỏa mãn với chính mình, Đảng bộ, chính quyền, và dân các dân tộc xã Xuân Quang nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hiện thực hóa “khát vọng” sớm đưa Xuân Quang trở thành xã phát triển đứng đầu của huyện Bảo Thắng, và trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

CHÙM ẢNH XUÂN QUANG ĐỔI MỚI

 

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

                                                                              

Thanh Nga
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang