Công tác tuyên vận góp phần Đảng bộ Gia Phú hoàn thành mục tiêu 2021

Thông qua công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu của Đảng bộ xã Gia Phú. Bám sát sự chỉ đạo của huyện, Đảng bộ xã năm 2021 đề ra 22 chỉ tiêu.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đảng bộ đã xác định công tác tuyên truyền có vị trí vai trò quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến với người dân, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo Ban tuyên vận phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn xã tham mưu cho BCH Đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện, tiêu biểu như: Tuyền truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền các ngày lễ, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện, đặc biệt triển khai đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch covid-19 vừa phát triển kinh tế với phương châm công tác tuyên truyền “phải đi trước  để mở đường, làm tốt công tác tư tưởng, đi cùng vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn và đi sau tham mưu sơ kết, tổng kết, định hướng phát triển giai đoạn mới”.

Ban tuyên vận đã bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu cho Đảng bộ xây dựng kế hoạch tuyên vận hằng tháng, đồng thời chỉ đạo Tổ tuyên vận thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo phù hợp với địa phường nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cụ thể như tiếp tục duy trì, nâng cao hiểu quả của vùng rau chuyên canh với tổng diện tích 18ha, trong năm cung ứng ra thị trường 800 tấn rau, củ quả các loại giá trị đạt 150 triệu/ha/năm. Mô hình trồng dưa leo liên kết tại các thôn Đồng Lục, Bến Phà và Soi Cờ, với sản lượng đạt 141 tấn/ vụ (trồng 03 vụ/năm) hay mô hình trồng Bí xanh, bí đỏ hồ lô với tổng diện tích 10 ha, sản lượng đạt trên 300 tấn; triển khai dự án trồng cây ăn quả Mít Thái Lan, Xoài Đài Loan, Bưởi da xanh dọc đường cao tốc Nội bài-Lào Cai đã trồng 16,6 ha/ 5 thôn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới cấp ủy chính quyền luôn quan tâm triển khai, thực hiện tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhân dân đã hiến 5.050m2 đất mở rộng làm đường giao thông, đổ bê tông 4km đường m tại các thôn Soi Cờ, Chính Tiến, Nậm Hẻn; mở rộng đổ bê tông 0,6km đường thôn Nậm Hẻn từ 3m lên 5m hay thực hiện phong tròa "Đường rộng sáng điện, nhiều hoa/Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển" trong năm vận động nhân dân trồng 18 km đường hoa, lũy kế 26km, xây dựng 28 km đường điện thắp sáng, lũy kế 36,4 km, xây dựng 03 thôn kiểu mẫu Đông Căm, Xuân Tư, Hùng Thắng và đến nay đã hoàn thành các tiêu chí, đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận là “thôn  kiểu mẫu” năm 2021. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn xã có 2.370hộ/ 2.492 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95,1% và 13/14 thôn đạt danh hiệu văn hóa đạt 92,9%...Tại hội nghị tổng kết đảng chính quyền, gắn với đánh giá công tác tuyên vận năm 2021 đã đánh giá trong 22 mục tiêu có 19 mục tiêu vượt, đạt. Xã Gia Phú có tỷ lệ tăng giá trị thu nhập trên 1 ha diện tích canh tác cao nhất huyện 150 triệu đồng/ha.

Có thể khẳng định, công tác tuyên vận đã đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần thực hiện "mục tiêu kép", vừa lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Gia Phú./.

Ngô Văn Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang