ĐẢNG BỘ XÃ TRÌ QUANG - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN VẬN

Bước vào năm 2023, Đảng bộ xã Trì Quang huyện Bảo Thắng xác định nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định trong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn đó là tuyên truyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường giao thông, mở rộng diện tích xây dựng nhà văn hóa. Đây là tiền đề quan trọng để nhân dân đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

anh tin bai

Trì Quang - điểm sáng trong công tác tuyên vận 

          Đồng chí Đỗ Đức Đạt – Bí thư Đảng ủy, trưởng ban Tuyên vận xã Trì Quang cho biết: Để mở rộng được các tuyến đường giao thông từ 4m lên 6-7 m và mở rộng diện tích các nhà văn hóa thôn. Cùng một phần kinh phí được huyện hỗ trợ thì nhân dân địa phương phải hiến đất, dỡ bỏ công trình, thu hoạch cây cối hoa màu, góp công, góp tiền và trực tiếp tham gia thực hiện. Để thực hiện được mục tiêu này Đảng ủy xã Trì Quang xác định công tác tuyên vận phải thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước mở đường”, tuyên truyền để nhân dân hiểu, vận động để nhân dân hiến đất, góp công, góp của quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của cấp ủy chính quyền địa phương.

Với nhiều giải pháp tuyên truyền đồng bộ, quyết liệt, hệ thống ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn đồng loạt ra quân vận dụng linh hoạt các biện pháp tuyên truyền như tuyên truyền tập trung, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền nêu gương; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người có uy tín, cán bộ đảng viên theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” từ đó lan tỏa ra cộng đồng.

Nói về sự linh hoạt trong công tác tuyên vận ở cơ sở, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đỗ Đức Đạt cho biết thêm: Để tuyên truyền đại trà mang lại hiệu quả cao, ngay sau khi có chủ trương hỗ trợ đầu tư của huyện, Đảng ủy giao cho UBND xã khảo sát, thống kê lập danh sách chi tiết từng tuyến đường, từng hộ chịu ảnh hưởng; nắm rõ hộ nào bị ảnh hưởng lớn nhất, nhiều nhất để tổ tuyên vận tiến hành các biện pháp tuyên truyền cá biệt. Khi các hộ này đồng thuận, ký cam kết thì mới tổ chức tuyên truyền rộng dãi. Quá trình tổ chức tuyên truyền rộng rãi phải thực hiện tốt chủ trương công khai, minh bạch, phân tích rõ tác động kinh tế, tác động xã hội; thông tin biểu dương những hộ đã cam kết hiến đất… Quá trình tổ chức thi công thực hiện theo phương châm: Xã giám sát để Nhân dân tự bàn bạc, tự tuyên truyền lẫn nhau để đi đến thống nhất và tự quyết định, tự tính toán khối lượng đất đá, ngày công, tự thành lập tổ giám sát thi công... Khi ý Đảng đã hợp lòng dân; bầu không khí dân chủ cơ sở được phát huy, tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

anh tin bai

Cán bộ, đảng viên Trì Quang nghiêm túc tiếp thu Hội nghị Tuyên vận

Kết thúc năm 2023, nhiều chỉ tiêu quan trọng, quyết định chất lượng cuộc sống cư dân Trì Quang đã đạt kết quả cao như: Toàn xã vận động nhân dân mở rộng, đổ bê tông 8,2 km đường giao thông (vượt 1,3 km so với đăng ký đầu năm) nâng tổng số km đường mở rộng từ 4m lên 6-7m toàn xã lên 20,7km; trong năm 2023 nhân dân xã Trì Quang đã hiến trên 25.000 m2 đất, huy động trên 1000 ngày công, đóng góp trên 1 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn; trồng, chăm sóc 32 km đường hoa; xây dựng 29 km đường điện thắp sáng và 12 km đường cờ theo mẫu… Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình có sức lan tỏa lớn nâng cao hiệu quả tuyên vận như: Thôn Làng Ẻn hộ gia đình Đặng Văn Yêu, gia đình bà Đặng Thị Lan hiến trên 500 m2 đất phục vụ mở rộng nhà văn hóa thôn Tân Thượng ông Phạm Văn Phao hiến1.000 m2, Nguyễn Công Tĩnh hiến 600 m2, bà Bàn Thị Tâm thôn Trì Thượng là hộ nghèo song cũng sẵn sàng hiến 400 m2 đất và cây cối hoa màu trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và nhiều tấm gương tiêu biểu khác.

Từ thực tiễn triển khai linh hoạt các giải pháp công tác tuyên vận tại Đảng bộ xã Trì Quang huyện Bảo Thắng, có thể khẳng định: Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn các xã, thị trấn là một trong những giải pháp nhằm tạo động lực quan trọng để các địa phương lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Trung Thành - Trưởng BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang