Đảng ủy thị trấn Nông trường Phong Hải duy trì thực hiện tốt công tác tuyên vận

Xác định công tác tuyên truyền có vị trí vai trò quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến với người dân, trong thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Nông trường Phong Hải luôn quan tâm lãnh đạo Ban tuyên vận phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thị trấn tham mưu cho BCH Đảng bộ thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, tiêu biểu như: Nghị quyết số 09,10,11,12-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai; nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm…, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các ngày lễ của đất nước, gắn với triển khai thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ thị trấn, thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận hằng tháng, hội nghị sinh hoạt chi bộ, họp các đoàn thể,…

Mô hình camera an ninh tại Tổ dân phố số 4, thị trấn Phong Hải

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tập, ban tuyên vận đã phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua nhóm zalo, thành lập từng tổ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban tuyên vận đã bám sát vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch tuyên vận hằng tháng có chất lượng, thông tin tuyên truyền đảm bảo có sự chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Trong tháng 11/2021, đã vận động nhân dân làm đất trồng, chăm sóc 25ha cây trồng vụ đông; vận động nhân dân làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 09 nhà, lũy kế 104 nhà xuống cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 và tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thị trấn đảm bảo kế hoạch. Tiêu biểu như: Tổ tuyên vận thôn Ải Nam trong tháng 11 đã vận động vệ sinh môi trường, trồng thêm 500m đường hoa, xây dựng 2,5km đường điện; Tổ tuyên vận nhân dân số 4 đã vận động nhân dân xã hội hóa để lắp 8 mắt camera an ninh được bố trí tại các vị trí trọng yếu trên trục đường Quốc lộ 70, những nơi đông người qua lại góp phần đảm bảo an ninh nông thôn…

Trong thời gian tiếp theo, Ban tuyên vận thị trấn nghị tiếp tục đề cao trách nhiệm, tính chủ động của các tổ tuyên vận trong thực hiện công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề khó, người dân quan tâm; quan tâm các vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Ngô Văn Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang