Quyết định số 4090/QĐ-UBND, ngày 25/9/2018 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) huyện Bảo Thắng.
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang