VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP
STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 Tailieu-OCOP-01 Công văn 25/09/2018 Bộ NN và PTNT Công nghệ thông tin Bộ tài liệu phục vụ Lớp đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP 2018 Download
2 01/QD-BCDTW Quyết định 22/08/2018 Chính phủ Nông nghiệp Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Download
3 5053/BNN-VPĐP Văn bản 04/07/2018 Bộ NN và PTNT Nông nghiệp Về việc góp ý Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 Download
 4 2100/SNN-PTNT  Văn bản
 
17/10/2018
 
 Sở NN và PTNT
Nông nghiệp
 
 Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Chu trình OCOP tại tỉnh Lào Cai  Download
 5 Tailieu-OCOP-02
 
Công văn
 
 25/09/2018
Bộ NN và PTNT
Công nghệ thông tin   Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP  Download
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang