Xã Bản Cầm

          1. Đặc điểm tự nhiên: Tổng diện tích đất là 4.200 ha trong đó:

- Đất nông nghiệp, diện tích  3111,94 ha chiếm 74% tổng diện tích tự nhiên, gồm:

+ Đất sản xuất nông nghiệp 708,99 ha.

+ Đất lâm nghiệp 2386,7 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 17,5 ha.

- Đất phi nông nghiệp 251,15 ha, chiếm 5,97% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất ở nông thôn 21,20 ha.

+ đất chuyện dùng 114,18 ha.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,8 ha.

+ Đất sông suối và mặt đất chuyên dùng 112,97 ha.

- Đất chưa sử dụng (đồi núi chưa sử dụng) 836,91 ha, chiếm 19,92%.

Đất đai của xã bản Cầm khá phong phú, đa dạng về chủng loại, là loại đất trung tính nên thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây trồng có năng xuất và giá trị kinh tế cao, diện tích rừng khá lớn độ che phủ khoảng 55,06% đây là điều kiện tốt để gìn giữ và bảo vệ nguồn tài nguyên đất quý giá.

2. Dân số: Toàn xã có 3983 nhân khẩu với 937 hộ, gồm 13 dân tộc sinh sống, người Dao 20%, Giáy 35,16%, Mông 4,68%, Kinh 26,89%, Nùng 6,35% còn lại là dân tộc khác.

3. Kinh tế - xã hội:

- Trên địa bàn có 06 điểm khai thác đá và sản xuất VLXD.

- Toàn xã có 03 trường học ( 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS), 01 trạm y tế, 06 nhà văn hóa thôn, 01 trạm truyền thanh. 

Khác:

Lễ hội đặc trưng của xã là Lễ hội xuống đồng của người Giáy tổ chức vào ngày 06 tết và lễ hội cúng rừng vào 03/ 2( âm lịch)Chung nhan Tin Nhiem Mang