Xã Gia Phú

1. Đặc điểm tự nhiên: Xã Gia Phú là xã vùng 2 của Huyện Bảo Thắng cách trung tâm huyện 15 km. Nằm trên trục  tiếp giáp với Thành Phố Lào Cai và khu công nghiệp Tằng Loong.  Tổng diện tích đất tự nhiên 7.867 ha trong đó đất nông nghiệp: 4965,49 ha, Đất phi nông nghiệp 943,98 ha.

2. Dân số: Tổng số hộ : 3.850 hộ; số nhân khẩu: 15.750 trong đó dân tộc kinh 2553. hộ, dân tộc dao 309 hộ, tày 770 hộ, dân tộc xa phó: 146 hộ  còn lại là các dân tộc khác như giáy, nùng, ..sinh sống trên 39 thôn bản ( trong đó có 11 thôn vùng 3).

3. Kinh tế: Thu nhập chủ yếu của nhân dân: Nông, lâm nghiệp thủy sản 45%; Công nghiệp xây dựng chiếm: 25%; Thương mại dịch vụ đạt: 30%.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt: 15,0 triệu đồng/ người/ năm.

Trên địa bàn xã có 19 Doanh nghiệp, HTX.

4.Văn hóa xã hội: Xã Gia Phú có 10 trường học trong đó Trường THCS số 03 trường; Trường tiểu học 05 trường; Trường Mầm Non 02 trường; 01 trạm Y tế ; 35 nhà văn hóa thôn và 01 Trạm truyền thanh.

Hộ nghèo: 678 hộ = 17,9%; Hộ cận nghèo: 521 hộ= 13,5%.


Chung nhan Tin Nhiem Mang