Xã Sơn Hà

 

1. Đặc điểm tự nhiên: Sơn Hà là xã vùng 2 của huyện Bảo Thắng tổng diện tích tự nhiên 2102 ha. Trong đó có diện tích đất lâm nghiệp là 1326 ha, đất nông nghiệp 367,8 ha đất trồng chè 8,9 ha, đất thủy sản 46,4 ha

2. Dân số: Có 1377 hộ = 5044 khẩu, gồm có 11 dân tộc anh em cùng chung sống đa số là dân tộc kinh chiếm 70 %  còn 30% chủ yếu là dân tộc dao và một số hộ dân tộc Nùng, Dáy . Tổng số 13 thôn bản trong đó có 5 thôn vùng 3.

3. Kinh Tế - Xã hội: Cơ cấu phát triển kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, thương mại, công nghiệp dịch vụ nhỏ:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/ năm về Nông, lâm nghiệp chiếm 30%, chăn nuôi chiếm 30,53%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 39,47%. Thu hoạch trên 1 ha canh tác đạt 56 trriệu/năm. Trên địa bàn xã có 02 doanh nhiệp và 01 hợp tác xã chăn nuôi là mô hình điển hình trong huyện và tỉnh được các huyện khác học hỏi kinh nghiệm.

Trên địa bàn xã có 04 trường học trong đó 01 trường THCS, 02 trườngg tiểu học, 01 trường mầm non. Có 01 trạm y tế, có 13 điểm sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng tại 13 thôn và 13 điểm phát thanh đặt tại nhũng khu thuận lợi của thôn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và tuyên tuyền.


Chung nhan Tin Nhiem Mang