Xã Sơn Hải

       1. Đặc điểm tư nhiên: Sơn Hải là xã vùng II của huyện Bảo Thắng, cách trung tâm huyện 5 km, phía đông nam giáp xã Sơn Hà, phía tây bắc giáp xã Xuân Giao, Tằng Loỏng , Gia Phú, phía đông bắc giáp sông Hồng và xã Thái Niện; Với diện tích tự nhiên là 1679 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 247,84 ha; đất Lâm nghiệp là 1052,9 ha; đất nuôi trồng thủy sản là: 21,9 ha; đất ở là: 16,87 ha còn lại là đất khác.

Giao thông tương đối thuận lợi xã có 6 km đường QL 4E chạy dọc xã, 7 Km đường Sắt và 9 km đường sông Hồng và 14 km đường liên thôn.

Dân cư, toàn xã có 986 hộ, 3279 nhân khẩu, 10 dân tộc anh em chung sống trên 8 thôn bản, trong đó có 01 thôn là thôn Đặc biệt khó khăn, dân tộc kinh chiếm 82,2% còn lại là các dân tộc khác.

2. Dân số: Trên địa bàn xã có 3279 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc anh em sinh sống: Trong đó dân tộc kinh:2760 khẩu = 84,2%; dân tộc Tày 151 khẩu = 4,6%; dân tộc Nùng 94 khẩu = 2,87%;; dân tộc Mường: 43 khẩu = 1,3%; dân tộc Dao: 166 khẩu = 5%; dân tộc Giáy: 28 khẩu = 0,85%; dân tộc Hoa 13 khẩu = 0,04%; dân tộc Xa phó: 8 khẩu = 0,024%; dân tộc Mông: 10 khẩu = 0,03%; dân tộc Cao Lan, Sán chay: 6 khẩu = 0,018%.

3. Kinh tế - xã hội.

- Thu nhập chủ yếu của nhân dân là từ  nguồn thu sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Trên địa bàn hiện có 03 doanh nghiệp, 15 cơ sở sản xuất kinh doanh

- Trên địa bàn xã có 01 trường THCS; 02 trường Tiểu học; 01 trường Mầm non; 01 tram y tế xã; 8/8 thôn có nhà sinh hoạt công đồng; 01 điểm Bưu điện tại trung tâm xã; 8/8 thôn có cụm loa phát thanh.
Chung nhan Tin Nhiem Mang