Xã Trì Quang

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1

Đ/c Phạm Văn Viên

Bí Thư

2

Đ/c Lê Thị Là

Phó Bí Thư

3

Đ/c Ngô Quốc Khánh

Chủ tịch

4

Đ/c Nguyễn Thị Yến

Phó Chủ tịch

     1. Điều kiện tự nhiên: Xã Trì Quang là xã vùng 3 của huyện Bảo Thắng với diện tích đất tự nhiên 3.321 ha, đất nông nghiệp 2.430 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 1.030 ha, đất lâm nghiệp 1.400 ha) đất phi nông nghiệp 220ha.

2. Dân tộc: Trên địa bàn có 08 dân tộc, dân tộc kinh= 69%, dân tộc dao=29%, Tày=0,81%, dân tộc Dáy =0,14%, dân tộc Mường=0,38%, dân tộc Xapho=0,21%, dân tộc Nùng=0,23%, dân tộc Thái =0,05%; có 14 thôn.

3. Kinh tế xã hội: Thu nhập chủ yếu của người dân từ nguồn nông lâm nghiệp, trên địa bàn có 01 HTX rượu Cao Lương.

4. Văn hóa-xã hội: Trên địa bàn xã có 04 trường học chính (trong đó: 01 trường THCS; 01 trường Mầm non, 02 trường tiểu học), 01 trạm y tế, nhà văn hóa thôn 13/14 thôn.


Chung nhan Tin Nhiem Mang