Xã Xuân Giao

1. Đặc điểm tự nhiên: Xuân Giao là xã vùng 2 của huyện Bảo Thắng, tổng diện tích tự nhiên 2.930 ha, trong đó: diện tích đất rừng là 1.320,9 ha chiếm 59,28% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất dân cư nông thôn là 320,74 ha chiếm 10,95% diện tích đất tự nhiên. Xã giáp ranh với xã Sơn Hải, Gia Phú, TT Tằng Loỏng.

2. Dân số: Xã Xuân Giao có 21 thôn. Tổng số: 2.572 hộ ; 9.992 khẩu. có 8 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó:

+ Dân tộc Kinh: 1822 hộ chiếm 70,8 %

+ Dân tộc Tày: 542 hộ chiếm 21,1 %

+ Dân tộc Dao: 90 hộ chiếm 3,5 %

+ Dân tộc Giáy: 55 hộ 2,1 %

+ Dân tộc Nùng: 4 hộ chiếm 0,16%

+ Dân tộc Mường: 6 hộ chiếm 0,23%

+ Dân tộc Cao Lan: 5 hộ chiếm 0,19%

+ Dân tộc Phù lá: 5 hộ 0,19%

Địa bàn xã có trục đ­ường tình lộ 151 chạy qua trung tâm xã, có 2 tuyến đường sắt, 01 tuyến chạy từ mỏ APATÍT về nhà máy tuyển quặng và 01 tuyến đường từ nhà máy tuyển đi thị trấn phố Lu.

3. Lĩnh vực kinh tế - Xã hội: Thu nhập chủ yếu của nhân dân từ nông nghiệp. Trên địa bàn xã có 05 doanh nghiệp và 01 tổ hợp tác.

Trên địa bàn có 05 trường học (01 trường mầm non; 03 trường tiểu học; 01 trường THCS), 01 trạm y tế, 21/21 thôn có nhà văn hóa.

4. Lĩnh vực nội chính: Tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững và ổn định.Chung nhan Tin Nhiem Mang