Xã Xuân Quang

1. Đặc điểm tự nhiên: Xuân Quang là xã vùng 2 của huyện Bảo Thắng, với tổng diện tích đất tự nhiên là 5.981 ha, trong đó đất nông nghiệp là 2.459,8 ha, đất lâm nghiệp là 1.852,8 ha, đất phi nông nghiệp là 894,7 ha, đất chưa sử dụng là 773,7 ha( đất đồi đá).  Dân cư phân bố chủ yếu dọc đường quốc lộ 70 và 4E.

2. Dân số: Toàn xã có 10 dân tộc  Với 2.939 hộ,  11.925 khẩu sinh sống ở 20 thôn, có 5.600 người trong độ tuổi lao động chiếm 47,3%.  trong đó:   Dân tộc kinh chiếm 83%, dân tộc Nùng chiếm 8,9%,  dân tộc Dao chiếm 6,3%, dân tộc H mông chiến 5,3%, dân tộc Tày chiếm 1%, dân tộc Hoa chiếm 0,03%, dân tộc Phù lá chiếm 0,7%, Dân tộc Giáy chiếm 0,3%, dân tộc Mường chiếm 0,5%, dân tộc Pa cô chiếm 0,1%.

3. Kinh tế: Kinh tế của người dân chủ yếu thu nhập từ nông nghiệp kết hợp với kinh doanh thương mại dịch vụ.

4. Văn Hóa xã hội:  Trên địa bàn xã có 9 trường học : 02 trường mầm non, 04 trường tiểu học, 03 trường THCS; 01 trạm y tế, 01 phòng khám đa khoa khu vực; 19/ 20 có nhà văn hóa thôn, có 19 thôn có cụm loa phát thanh.


Chung nhan Tin Nhiem Mang