Báo cáo số 29-BC/HU ngày 21/9/2015 của Huyện ủy Bảo Thắng về kết quả công tác 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Click vào đây để tải nội dung chi tiết>>>>1510160835001178BC29.pdf

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang