SƠN HÀ - ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

    Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sơn Hà luôn chú trọng triển khai, thực hiện cải cách hành chính, trở thành nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã Sơn Hà đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Kế hoạch triển khai về Cải thiện chỉ số Hiệu quả quản trị - Hành chính công (PAPI) và (PRAINDEX). Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân, thông qua hệ thống loa truyền thanh, qua hội các hội nghị và qua các hoạt động của các đoàn thể, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Thực hiện đăng ký cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính năm 2022, từng bước hiện đại hóa nền hành chính thông qua sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Office) và phần mềm một cửa điện tử (Igate)...Thường xuyên thực hiện việc cập nhật, niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở xã, luôn tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.

anh tin bai

    Cùng với đó, xã tiếp tục triển khai mô hình "Thứ Ba - Ngày không viết", "Thứ Sáu - Ngày không hẹn" trong giải quyết TTHC và thực hiện hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến, thành lập đội tuyên truyền công tác CCHC ở các thôn để hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Năm 2022, xã đã tổ chức điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa xã (tính từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 10/12/2022) với số lượng 284 phiếu khảo sát, kết quả 100% số phiếu người dân đánh giá từ hài lòng trở lên đối với chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa xã. Trong năm 2022, UBND xã Sơn Hà đã tiếp nhận, giải quyết 626/626 hồ sơ; thực hiện 78 thủ tục hành chính liên thông.

    Việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã góp phần hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022: tổng sản lượng lương thực có hạt 983 tấn, đạt 103% kế hoạch; thu nhập trên diện tích ha canh tác đạt 112/108 triệu đồng/ha, đạt 103% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng. Toàn xã tổ chức trồng mới 4,4km đường hoa, nâng số đường hoa của xã lên 29,7km, hoàn thành 5,4 km đường điện thắp sáng lũy kế 19,85km, 3km đường cờ, lũy kế 11,5km; triển khai lát vỉa hè đường trục chính thôn Tả Hà 1,2,3,4, với chiều dài 2,4 km, công trình đường thôn Khe Mụ 2,5 km, đường thôn Làng Chưng 1,5 km, đường thôn Trà Trẩu 1 km, tổng số tiền nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng. Năm 2022 UBND xã Sơn Hà được UBND huyện đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Ngô Hải - TGBT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang