Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 tại Bảo Thắng

Ngày 10/10,  Thứ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo Ngô Thị Minh  đã có buổi làm việc với huyện Bảo Thắng để khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Cùng đi có đại diện lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo sở GD&ĐT Lào Cai. Về phía huyện Bảo Thắng có đ/c Đỗ Bá Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng ; Phòng GD&ĐT huyện và các đơn vị trường học đứng chân trên địa bàn huyện.

          Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của ban chấp hành TW Đảng, công tác đổi mới GD&ĐT trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã tạo chuyển biến căn bản trong công tác giáo dục, từng bước xây dựng nền giáo dục dậy thực chất, gắn với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt; đa dạng hóa hình thức giáo dục gắn với học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; từng bước đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực để nâng cao chất lượng, chuẩn hóa hệ thống giáo dục và đào tạo.

anh tin bai

          Toàn huyện hiện có 73 trường học, 1 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và GD thường xuyên với 1.035 lớp, hơn 29 nghìn học sinh các cấp học. Giai đoạn 2013 - 2023, huyện Bảo Thắng đã tích cực tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng kiên cố hóa, từng bước xóa bỏ phòng học tạm, học nhờ. Đến nay toàn huyện có 68/73 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Có 40 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 58 trường đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 79,45%.

           Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện đạt kết quả khả quan. Về Giáo dục tiểu học, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Thực hiện chủ trương xóa bỏ điểm trường lẻ, đưa học sinh về học ở trung tâm để nâng cao chất lượng. Cơ cấu giáo viên tiểu học, THCS cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bộ môn ở cấp tiểu học và THCS. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Chú trọng triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn. Tạo môi trường trải nghiệm cho học sinh, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn cuộc sống và sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

anh tin bai

          Đối với Giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Các Trường THPT trên địa bàn huyện luôn quán triệt sâu sắc Chỉ thị, chủ trương trong Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

          Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Bảo Thắng trong thực hiện NQ29. Đồng thời các đại biểu đã đề nghị UBND huyện Bảo Thắng, Trường THPT số 1 Bảo Thắng cần nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, có sự so sánh, đối chiếu giữa các mục tiêu, giải pháp với kết quả đã đạt được.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29 của Trường THPT số 1 Bảo Thắng và ngành giáo dục và đào tạo huyện Bảo Thắng. Đồng thời mong muốn Trường THPT số 1 Bảo Thắng nói riêng và ngành giáo dục, đào tạo huyện Bảo Thắng nói chung sẽ tiếp tục đạt những thành quả mới; thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  Đồng chí cũng lưu ý, huyện Bảo Thắng cần đánh giá đầy đủ sự vào cuộc và vai trò phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện Nghị quyết; cần có những kiến nghị, đề xuất chính sách lớn về giáo dục và đào tạo.

anh tin bai

          Cũng tại buổi khảo sát Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm trường Mầm non Bình Minh và trường PTDTNT THCS - THPT huyện Bảo Thắng. Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã  ân cần hỏi thăm, động viên và chia sẻ với các thầy giáo cô giáo và các em học sinh của các nhà trường. Đồng thời mong muốn đội ngũ lãnh đạo, giáo viên trường Mầm non Bình Minh thị trấn Phố Lu và trường PTDTNT THCS&THPT Bảo Thắng tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, cần quan tâm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên để đảm bảo an toàn ở các trường học, chăm sóc trẻ chu đáo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục tiếp tục quan tâm, chăm lo các trường dân tộc nội trú, chú trọng hơn nữa tới hoạt động ngoại khóa, giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử của địa phương, kỹ năng sống cho học sinh, nhằm tạo môi trường để học sinh dân tộc thiểu số  không chỉ học tập tốt mà còn giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa giao lưu, hòa nhập với học sinh các dân tộc khác./.

Khánh Linh – Thanh Nga - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang