Lịch hội nghị, thông tin thời sự và chuyên đề tuyên truyền tháng 8/2020
Số ký hiệu văn bản 06 - HD/BTGHU
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 26/08/2020
Trích yếu nội dung Lịch hội nghị, thông tin thời sự và chuyên đề tuyên truyền tháng 8/2020
Hình thức văn bản Tài liệu tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu tuyên vận
Người ký duyệt Trinh Giang Nam
Tài liệu đính kèm LỊCH HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN THANG 9. 2020.doc
Văn bản mới