Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 – CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
Click vào đây để tải nội dung chi tiết>>>>KHCT43.CTTW.pdf

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang