Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Thắng tăng cường giám sát việc Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU ngày 02/7/2019 và Kế hoạch số 251-KH/HU ngày 12/8/2019 của Huyện ủy Bảo Thắng về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giám sát đối với 10 Đảng ủy các xã, thị trấn (Phú Nhuận, Tằng Loỏng, Xuân Giao, Gia Phú, Thái Niên, Phong Hải, Phong Niên, Xuân Quang, Trì Quang, thị trấn Phố Lu) về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 và chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

Về công tác triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện ủy Bảo Thắng: Đảng bộ các xã, thị trấn được giám sát đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy Bảo Thắng; đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung và tiến độ Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn để triển khai thực hiện; trong đó quy định rõ thời gian, đơn vị tổ chức Đại hội điểm theo hai loại hình là chi bộ Nông thôn và Chi bộ cơ quan để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo tổ chức Đại hội đại trà.

Các đ/c lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Tằng Loỏng tặng hoa chúc mừng Đại hội chi bộ Tổ dân phố 4

Tính đến ngày 19/02/2020,Đảng bộ10xã, thị trấn được giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội được 235/235 chi bộ, đạt 100% so với kế hoạch. Do có sự chuẩn bị tốt các nội dung về văn kiện trình Đại hội và nhân sự khóa mới, nên các chi bộ đã tổ chức Đại hội đều đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình quy định và thành công tốt đẹp. Đảng ủy các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, chuẩn bị cơ bản đầy đủ, chu đáo các văn kiện trình Đại hội; Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hànhđã xin ý kiến lần 3 hiện đang chỉnh sửa hoàn thành,nhìn chung đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đề ra  phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ sở và su thế phát triển chung của huyện Bảo Thắng trong những năm tới. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã nêu bật được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong cấp ủy, về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và thực hiện xây dựng, chỉnh đốn đảng. Về phương án nhân sự, các Đảng ủy đã xây dựng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đ/c Đỗ Đức Liệu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Bản Cam – Đảng bộ xã Gia Phú

Sau khi các chi bộ trực thuộc Đại hội xong, Đảng ủy các xã, thị trấn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và năm 2020 để triển khai thực hiện. Đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nội dung và tiến độ để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Bảo Thắng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


1 2 3 4 5 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang