PHÚ NHUẬN DUY TRÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN VẬN

    Xác định công tác tuyên vận có vị trí vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương.

anh tin bai

    Ngay từ đầu năm, Ban tuyên vận đã tham mưu cho Đảng uỷ xã ban hành kế hoạch hoạt động, chủ động rào soát, kiện toàn Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận, điều chỉnh quy chế hoạt động của ban bảo đảm theo đúng Quy định số 60 của Tỉnh uỷ. Ban Tuyên vận luôn bám sát chương trình, chủ động, tích cực trong việc xây dựng mục tiêu tuyên vận để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Trong đó duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng nhằm cung cấp thông tin và đáng giá hoạt động trong tháng, cũng như đề gia các giải pháp và bàn, triển khai các mục tiêu nhiệm vụ tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát công tác tuyên vận. Năm 2023 xã Phú Nhuận ngoài thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cũng như phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, do vậy đòi hỏi ban tuyên vận, tổ tuyên vận phải đoàn kết, tích cực phát huy sức dân cũng như quyết tâm chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

anh tin bai
anh tin bai

    Theo đánh giá, đến nay xã Phú Nhuận hoàn thành 8/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tin tường rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị năm 2023 xã Phú nhuận hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Ngô Hải
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang