Xuân Giao phát huy hiệu quả công tác Tuyên vận ở cơ sở

Công tác tuyền vận là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đánh giá đúng ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác tuyên vận, trong thời gian qua thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh uỷ về công tác truyền vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chỉ đạo của Huyện uỷ Bảo Thắng và bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Tuyên vận xã Xuân Giao đã tham mưu cho BCH Đảng bộ xã cụ thể hóa bằng các văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn. Hạt nhân chính của công tác truyền vận là ban Tuyên vận, tổ Tuyên vận, do vậy đòi hỏi đảng uỷ xã phải rà soát, lựa chọn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở hợp lý, nên hoạt động công tác Tuyên vận ở đảng bộ bộ xã Xuân Giao đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trên cơ sở định hướng hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong thời gian qua Ban Tuyên vận đã tham mưu duy trì, tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng để cung cấp thông tin, đánh giá hoạt động trong tháng và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: Tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, phản ánh các thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin về công tác phòng chống dịch; tình hình phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Thông qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân làm mới 31,1 km đường điện thắp sáng, làm 11,2 km đường cờ, 16,5 km đường hoa, mở rộng và đổ bê tông được 7,6 km đường GTNT, nhân dân hiến 11.660 m2 đất làm các công trình. Giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 95,1 triệu/ha tăng 12,1 triệu đồng so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người /năm đạt 65 triệu đồng, tăng 19,5 triệu đồng/người năm 2020. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong 3 năm qua đạt trên 7,7 tỷ đồng. Trong đó nguồn đầu tư của Nhà nước 3,8 tỷ đồng, các doanh nghiệp đóng góp 1,2 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp trên 3,9 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố, tính đến ngày 31/3/2023 có 10/13 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu và xã Xuân Giao đạt 6/19 tiêu chí NTM nâng cao…

anh tin bai

Nhân dân Xuân Giao tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bên cạnh kết quả đạt được công tác tuyên vận trên địa bàn xã Xuân Giao còn một số hạn chế, đó là Lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc nên có thời điểm hoạt động chưa nhịp nhàng, đồng bộ; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ thiết thực cho công tác; việc tự chấm điểm, đánh giá của Tổ tuyên vận có lúc chưa khách quan…

Trong thời gian tới Đảng uỷ xã Xuân Giao tiếp tục phát huy vai trò công tác tuyên vận ở cơ sở, khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng công tác tư tưởng của cấp uỷ đảng trong xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua đó tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và xây dựng quê hương xã Xuân Giao ngày càng giầu đẹp văn minh./.

 

Ngô Hải - TGBT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang